Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

 

Ταχ. Δ/νση : Νικ.Πλαστήρα 31              

                         72300 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλ. : 28430-26211

Fax :   28430-26506

E-mail : info@deyasitias.gr

 

 

       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Σητεία,26/07/2023

 

 

 

 

            Λόγω μείωσης προσωπικού και αυξημένων αναγκών, η ΔΕΥΑΣ προτίθεται να συνεργαστεί με εξωτερικούς συνεργάτες με ειδικότητα υδραυλικού, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΣ στην οδό Νικ. Πλαστήρα 31 για περαιτέρω ενημέρωση.

 

 

                                                                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ

                                                                                   

                                                                                        

                                                                                            Συλλιγαρδάκης Σταύρος

 

Ταχ. Δ/νση : Νικ.Πλαστήρα 31              

                         72300 ΣΗΤΕΙΑ

Τηλ. : 28430-26211

Fax :   28430-26506

E-mail : info@deyasitias.gr

 

 

                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σητεία,13/07/2023

 

 

 

 

            Με αφορμή τις αγροτικές εργασίες (ψεκασμοί κ.λ.π.) που εκτελούνται αυτή την περίοδο στην ευρύτερη περιοχή της Σητείας και στις κοινότητες, ενημερώνουμε ότι απαγορεύεται απόλυτα η λήψη νερού με υδροφόρα (βυτία) από εσωτερικές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστες βρύσες, πυροσβεστικούς κρουνούς κ.λ.π. έστω κι αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Η εν λόγω ενέργεια εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο για την δημόσια υγεία κι επιφέρει ποινική δίωξη.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι που αντιλαμβάνονται τέτοιου είδους ενέργειες να προβαίνουν άμεσα σε καταγγελία είτε στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. είτε στην Αστυνομία.

 

 

                                                                           Από την ΔΕΥΑΣ

                                                                                   

                                                                                        

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 10:10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ 4199/19-11-2021

 

 

Σητεία: 19/11/2021

Αρ. Πρωτ. : 4199

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

   1. κ. Αεράκη Μαρία

   2. κ. Ατζαράκη Γεώργιο

   3. κ. Αυγουστινάκη Εμμανουήλ

   4. κ. Καραμανωλάκη Νίκο

   5. κ. Τσαντηράκη Συμεών

   6. κ. Παντελάκη Παύλο

   7. κ. Πλατανάκη Ελένη

   8. κ. Ραπάνη Νίκο

   9. κ. Σπανουδάκη Μαρία

10. κ. Φυγετάκη Νικόλαο

ΚΟΙΝ: α) Δήμαρχο Σητείας
               κ. Ζερβάκη Γεώργιο

           β) Γενικό Δ/ντή ΔΕΥΑΣ

           γ) Προϊστάμενο Τ.Υ. ΔΕΥΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.). Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (ePresence), στις 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα λόγω του κατεπείγοντος:

  1. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

Κρίθηκε επείγον να συνεδριάσει το Δ.Σ. και να ληφθεί απόφαση προκειμένου να οριστεί δικηγόρος που θα προβεί εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες για να συνταχθεί το ειδικό πληρεξούσιο για τη νόμιμη παράσταση και θα παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων στην δικάσιμο της 2/12/2021 όπου θα συζητηθεί η με αρ. καταχώρησης ΑΚ 73/4-10-2021 αίτηση ακύρωσης της ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 2: «Εγκατάσταση και Επεξεργασία Λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» και να κατατεθούν στο Διοικητικό Εφετείο τα νομιμοποιητικά έγγραφα και η δήλωση παράστασης πριν την δικάσιμο .

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021 09:57

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΣ 3544/11-10-2021

 

 

Σητεία: 11/10/2021

Αρ. Πρωτ. : 3544

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

   1. κ. Αεράκη Μαρία

   2. κ. Ατζαράκη Γεώργιο

   3. κ. Αυγουστινάκη Εμμανουήλ

   4. κ. Καραμανωλάκη Νίκο

   5. κ. Τσαντηράκη Συμεών

   6. κ. Παντελάκη Παύλο

   7. κ. Πλατανάκη Ελένη

   8. κ. Ραπάνη Νίκο

   9. κ. Σπανουδάκη Μαρία

10. κ. Φυγετάκη Νικόλαο

ΚΟΙΝ: α) Δήμαρχο Σητείας
               κ. Ζερβάκη Γεώργιο

           β) Γενικό Δ/ντή ΔΕΥΑΣ

           γ) Προϊστάμενο Τ.Υ. ΔΕΥΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη  συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Σητείας (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.). Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη (ePresence), στις 11/10/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα λόγω του κατεπείγοντος:

  1. Ανάθεση υπηρεσίας για τη «Σύνταξη εγγράφου υπομνήματος κατά της με αρ. ΑΚ73/4-10-2021 αίτησης ακύρωσης της ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ.

Κρίθηκε επείγον να συνεδριάσει το Δ.Σ. και να ληφθεί απόφαση αφού σύμφωνα με το άρθρο 372 του Ν.4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 του Ν. 4782/2021 θα πρέπει να κατατεθεί το υπόμνημα κατά της αίτησης ακύρωσης της ΑΚΡΟΣ ΑΤΕ στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 2: «Εγκατάσταση και Επεξεργασία Λυμάτων ευρύτερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας» της Πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ευρύτρερης περιοχής Παλαικάστρου Δήμου Σητείας», εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης του εφετείου δηλαδή με καταληκτική ημερομηνία την 15/10/2021.

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

 

ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Εκτός ωραριίου : 6970123663/6974812771

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form

programma-ellada-2-0