Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

Στόχος η εξυπηρέτηση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη

ΔΕΥΑ Σητείας

ποιότητα νερού σημαίνει ποιότητα ζωής!

Βιολογικός καθαρισμός

Εκσυγχρονισμός υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης

Το νερό είναι ζωή!

Δήμος Σητείας

ΔΕΥΑ Σητείας

Βιολογικός καθαρισμός

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021 11:43

Ανακοίνωση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε απάντηση του από 11/03/2021 άρθρου της RealNews με τίτλο “Επικίνδυνο νερό σε 27 περιοχές” του κ. Αλέξανδρου Κόντη, στο οποίο αναφέρεται ότι 27 πόλεις της χώρας μας παρέχουν επικίνδυνο νερό λόγω νιτρικών στους καταναλωτές τους, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) που εκπροσωπεί 120 Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας μας, αναφέρει τα εξής:

Όλες οι επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας μας (ΔΕΥΑ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), καθώς και οι Δήμοι που δεν έχουν Δ.Ε.Υ.Α. ακολουθούν και εφαρμόζουν την ισχύουσα εθνική Νομοθεσία, καθώς και την αντίστοιχη σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ποιότητα του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζουν προγράμματα παρακολούθησης με δειγματοληψίες και αναλύσεις όλων των απαιτουμένων μικροβιολογικών, φυσικοχημικών ως και ραδιενεργών παραμέτρων. Η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας ελέγχεται συστηματικά από το Υπουργείο Υγείας.

Όσον αφορά το θέμα των νιτρικών το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει όριο για τα νιτρικά 50 mg/l για το πόσιμο νερό. Τον Δεκέμβριο του 2020 μάλιστα ψηφίσθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για το πόσιμο νερό (2184/2020/ΕΕ) που προβλέπει, επίσης, το όριο των 50 mg/l για τα νιτρικά στο πόσιμο νερό. Το όριο αυτό είναι σύμφωνο με την σχετική σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και δεν έχει αλλάξει για περισσότερο από 30 χρόνια. Αντίστοιχα στις ΗΠΑ το όριο είναι 10 mg/l, αλλά για άζωτο που αντιστοιχεί σε 44,3 mg/l για νιτρικά,

παρόμοιο δηλαδή με το όριο της ευρωπαϊκής οδηγίας και της σύστασης του ΠΟΥ.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως τακτικό μέλος της EurEau (Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Εθνικών Ενώσεων Επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης) επικοινώνησε με τις αντίστοιχες Ενώσεις των Επιχειρήσεων Ύδρευσης των αναφερομένων στο δημοσίευμα Κρατών-Μελών στα οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα υπάρχει σύσταση στην νομοθεσία τους για “όριο τα 10 mg/l”. Καμία Εθνική Ένωση Επιχειρήσεων Ύδρευσης από τις 7 χώρες δεν είχε γνώση ενός τέτοιου ορίου. Επομένως, η αναφορά από το δημοσίευμα στο παραπάνω όριο είναι ψευδής και ανυπόστατη.

Εντύπωση, επίσης, μας προξενεί το γεγονός ότι το δημοσίευμα επιχείρησε να εκμεταλλευθεί και το Πληροφοριακό Σύστημα της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. το οποίο παρέχει δημόσια πρόσβαση και διαφάνεια για την ενημέρωση των πολιτών και όχι για να αποτελέσει εργαλείο παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της επιστημονικής αλήθειας.

Τα θέματα εμπιστοσύνης των πολιτών στο δημόσια παρεχόμενο νερό είναι εξαιρετικά σημαντικά και ευαίσθητα διότι συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία, ενώ η δημοσίευση “ειδήσεων” ανάλογων με αυτών του δημοσιεύματος χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τους φορείς που εμπλέκονται και ασχολούνται εντατικά και συστηματικά με το θέμα αυτό, όπως το Υπουργείο Υγείας και οι Επιχειρήσεις Ύδρευσης, μπορεί να μετατρέψει πολύ εύκολα την πληροφόρηση σε παραπληροφόρηση και να δημιουργήσει αδικαιολόγητη ανησυχία στο κοινό.

Επιμέρους μελέτες ή προσωπικές γνώμες και απόψεις μπορεί να έχουν ένα επιστημονικό και ενδεχομένως δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι δεσμευτικές και δεν μπορούν να συνιστούν την επίσημη “γραμμή πλεύσης” για σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές δεσμευτική είναι μόνο η Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Τέλος, η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ως θεσμικός συνομιλητής του Υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει τους πολίτες της περιφέρειας της χώρας μας ότι οι Δ.Ε.Υ.Α. παρέχουν ασφαλές και υγιεινό πόσιμο νερό τηρώντας τις προβλέψεις της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020 13:48

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ

                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190 εγκύκλιο με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, σας ενημερώνουμε ότι το ταμείο της ΔΕΥΑΣ στην οδό Νικ. Πλαστήρα 31 θα   λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 π.μ. έως τις 12.00 μ.μ.

Για την αποφυγή συνωστισμού, συνιστούμε στους καταναλωτές τη χρήση ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η εξυπηρέτηση του κοινού για θέματα που δεν αφορούν εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

                                                                       

                                                                           Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                           της  Δ.Ε.Υ.Α.Σ

                                                                           Συλλιγαρδάκης Σταύρος

 

Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Νικ.Πλαστήρα 31          

72300 ΣΗΤΕΙΑ

Πληρ. : κ. Ν. Ρεμουντάκης

Τηλ.   : 28430-26211

Fax   :   28430-26506

E-mail : info@deyasitias.gr

                              

  

 

 

 

          

 

 

 

 

Σητεία,05/10/2020

Αρ.Πρ. 3030 εξ.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ΓΙΑ ΤO ΕΤΟΣ 2019»

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχοντας υπόψη :

α. το υπ’ αριθ. πρωτ. 4561/22-04-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

β. τις διατάξεις του άρθρου 8 & 18 του Ν.3919/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

γ. το άρθρο 18 του Ν.1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

δ. την υπ’ αρ.108/2020 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.(ΑΔΑ:ΩΗΤΣΟΕΘΕ-ΖΜ5)

 

Προβαίνει σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας «τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για το έτος 2019», με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, με τους εξής όρους :

 

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξιών.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσεως 2019, έλεγχος και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος 2019 της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.

3. Ο τόπος διενέργειας του ελέγχου είναι η έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας, Νικ.Πλαστήρα 31 Τ.Κ. 72300, Σητεία.

4. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2019, επίσης έλεγχος και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα για το έτος 2019, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.

5. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στα 3.000,80€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αφορά δε και τις δύο υπηρεσίες του άρθρου 4.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού είναι:

6.1. Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα ονοματεπώνυμα με τους Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. των δύο (2) Ορκωτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν διετή (2) τουλάχιστον εμπειρία σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση. Σύμφωνα δε με την παρ.1 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 (ΦΕΚ Α’120) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Λογιστών.

6.2. Οικονομική Προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στην οποία η τιμή θα πρέπει να είναι αριθμητικώς και ολογράφως σε νόμισμα ευρώ και μέχρι 2 δεκαδικά ψηφία και θα έχει διάρκεια ισχύος 4 μήνες. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.3. Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας ή και πρόσθετων επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Η τήρηση των στοιχείων που αποστέλλονται θα είναι εμπιστευτική.

      

       6.4   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986αρμοδίως υπογεγραμμένη εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016», ο οποίος θα δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, για το πρόσωπο εις βάρος του οποίου είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

          Η υποχρέωση αυτή όσον αφορά τις (Ε.Π.Ε. , Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.) τους διαχειριστές, όσον αφορά τις (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ., στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Δ.Σ..

 

Η προσφορά , καθώς και τ’ απαιτούμενα δικαιολογητικά θα είναι σε

σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά δε, θ’ αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: (σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) τ’ ακόλουθα:

α) Η λέξη : «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

β) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής : «Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ».

γ) Ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2019»

δ) Η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών, δηλαδή «14/10/2020».

ε) Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο σταθερό, φαξ, κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση κ.τ.λ.)

1. Στη τιμή περιλαμβάνεται: η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2019 και ο έλεγχος και κλείσιμο σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα, υπογεγραμμένη από τους δύο (2) Ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον διαχειριστικό έλεγχο.    Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. Η κατακύρωση θα γίνει στον ενδιαφερόμενο με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης, μόνο βάσει τιμής, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (του άρθρου 6) που έχουν τεθεί.

Ο κλειστός φάκελος θα αποσταλεί ή θα κατατεθεί στη Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Νικ. Πλαστήρα 31, Τ.Κ. 72300, Σητεία, στο πρωτόκολλο και κατόπιν τούτου, στον κο Ρεμουντάκη Νικόλαο (Προϊστάμενο Ο.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., έως και την 14/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ.. Σε περίπτωση που σταλούν με courier , έως την προηγούμενη εργάσιμη μέρα.

Προσφορές που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η τελική επιλογή θα γίνει από τα μέλη του Δ.Σ. , κατόπιν της εισηγήσεως του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ο οποίος θα κάνει το άνοιγμα των προσφορών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών παρουσία του Προϊσταμένου της Ο.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., ή αρμόδιου υπαλλήλου σε περίπτωση κολλήματος αυτού, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, ήτοι 14/10/2020 και ώρα 10:00 π.μ..

7. Η εργασία του παραπάνω ελέγχου θα παρασχεθεί εντός του έτους 2020.

8. Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. που θα προτείνει τον ορισμό των Ορκωτών-Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο, στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την απόφαση του ιδίου , θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας.

9. Η πληρωμή θα γίνει, μετά την παράδοση στην Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας της έκθεσης του

ελέγχου της χρήσης 2019 και του ελέγχου κλεισίματος, που θα συνοδεύονται από το τιμολόγιο και κατόπιν της έκδοσης του χρηματικού εντάλματος και την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην οικονομική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..

 

Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να υποβάλει εντός ορισμένης προθεσμίας, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος είναι τα ακόλουθα:

 

  • Φεκ σύστασης και η τελευταία τροποποίηση του Δ.Σ., που να φαίνονται τα ενεργά μέλη του ή το πρακτικό εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, μετά την ημερομηνία πρωτοκόλλου της παρούσης, αρμοδίως υπογεγραμμένη εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016», στην οποία θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές τόσο για τα μέλη τους όσο για το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό.
  • Υπεύθυνη Δήλωση αρμοδίως υπογεγραμμένη μετά την

ημερομηνία πρωτοκόλλου της παρούσης, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016».

  • Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες) τόσο για τους ίδιους τους εργοδότες όσο και για όλο το απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, από τα οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
  • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα), το οποίο χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

                                                                                                        

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

 

ΨΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ.

Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Ν. Πλαστήρα 31

Τ.Κ. 72300, Σητεία

Τηλ. Κέντρο : 28430 28335

Εκτός ωραριίου : 6970123663

Fax: 28430 26506

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοφιλές περιεχόμενο

Login Form