Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Services

A/A

NAME

ADEPTNESS

TEL. LAB.

1

Remountakis Nick

Provost of Financial Service

(+30) 28430-20794

2

Psomadakis Stavros

General Manager

(+30) 28430-25740

3

Tsiminikakis Kyriakos

Provost of Technical Service

(+30) 28430-25940